Kajian Keberkesanan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Pembinaan

Kajian mengenai keberkesanan dan kecukupan undang-undang keselamatan di industri pembinaan ini merupakan satu inisiatif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia bagi mengkaji pelaksanaan semasa industri dan akhirnya menyediakan satu pelan tindakan penambahbaikan komprehensif dari segi pelaksanaan penguatkuasaan dan kucukupan peruntukan dan penalti.

Download PDF

Download